Włącz się

 

 

Jak korzystać ze scenariuszy ITE

 

Projekt ITE jest procesem. Stworzyliśmy niekompletną i otwartą bazę materiałów, która będzie rozwijała się, także będzie wzbogacana poprzez pracę każdej osoby korzystającej z niej. Zachęcamy wszystkich naszych potencjalnych użytkowników do wykorzystywania wybranych scenariuszy. Ich wartość wzrośnie poprzez zastosowanie twórczej rekombinacji: wprowadzanie zmian lub adaptacji do potrzeb i oczekiwań grupy docelowej, środowiska edukacyjnego i społeczno-kulturowego oraz osobowości facylitatora. Zmiany te przyczynią się do lepszych rezultatów pracy.

 

Scenariusze ITE zostały skonstruowane indukcyjnie na podstawie praktycznej i empirycznej wiedzy pracowników i pracowniczek organizacji pozarządowych działających w obronie ludzkiej godności w całej Europie. Niemniej jednak nasza pozycja pedagogiczna opiera się na krytycznych społecznie i usytuowanych perspektywach, które pozwalają nam sądzić, że:

  • scenariusze ITE są nie tylko gotowymi do użycia narzędziami, ale możliwościami wzbogacenia naszej codziennej pracy,
  • każda osoba prowadząca zajęcia może działać jako krytyczny/-a edukator/-ka, wprowadzając zmiany służące wzmocnieniu świadomości znaczenia globalnej sprawiedliwości,
  • każdy/-a uczestnik/-czka warsztatów to autonomiczna jednostka zdolna do krytycznej refleksji nad przebiegiem swoich działań i poszukiwania możliwości osiągnięcia lepszego życia, lepszego świata dla wszystkich.

 

Dołącz do naszej sieci i zaangażuj się w tworzenie portalu ITE, poprzez:

  1. publikowanie komentarzy po użyciu wybranego scenariusza. Twoje doświadczenie jest dla nas ważne. Napisz, co było dobre, co zmieniłeś/-aś, w jaki sposób scenariusz odpowiadał Twoim potrzebom i doświadczeniu grupy;
  2. dzielenie się Własnymi scenariuszami na temat migracji / praw człowieka / uchodźców. Prześlij nam swój scenariusz, a my dodamy go do portalu. Stwórzmy razem europejską bazę materiałów, by o migracji mówić więcej i lepiej.

 

 

pobierz szablon:

 

Twój sylabus wzbogaci bazę danych ITE i będzie wykorzystany przez innych do tworzenia zmiany!

 

 

 

 

Social-educational initiative centre PLUS

sei.plius@gmail.com

Make it Better

info@mibworld.org

Ecos do Sur

ong@ecosdosur.org

 

 

 

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsi¬ble for any use which may be made of the information contained therein.

 

© Copyright 2017-18 Wszystkie prawa zastrzeżone.