Miasto tolerancji

Tolerancja

CELE

• Wzrost świadomości i wrażliwości kulturowej oraz wzajemnego zrozumienia pomiędzy imigrant(k)ami a członkami/-niami społeczeństwa większościowego

• Zdefiniowanie tolerancji w grupie uczestników/-czek i wzmocnienie tolerancyjnych postaw wobec osób z doświadczeniem migracyjnym i grup mniejszościowych poprzez refleksyjną, transformacyjną naukę

 

OCZEKOWANE REZULTATY

Warsztat tworzy przestrzeń do współpracy pomiędzy uczestni(cz)kami (migrant(k)ami

i członkami/-niami społeczeństwa przyjmującego), którzy/-e uczą się komunikacji, w celu osiągnięcia wspólnego celu i współpracy dla dobra społeczeństwa, w którym żyją.

GRUPA DOCELOWA

Osoby z doświadczeniem migracyjnym, społeczeństwo większościowe

Wiek: dorośli i młodzież powyżej 14 roku życia

Liczebność grupy: 20 osób

 

STOPIEŃ TRUDNOŚCI

SKALA 1-5 (1-BARDZO ŁATWY; 5 - BARDZO TRUDNY)

Doświadczenie osoby prowadzącej - 2

Czas przygotowania - 2

Pracochłonność - 3

 

CZAS TRWANIA

130 min

PRZESTRZEŃ

Sala z krzesłami i stołami, z możliwością aranżacji przestrzeni. Krzesła i stoły powinny stać pod ścianą, tak aby środek sali pozostał wolny.

MATERIAŁY

Rolka białego papieru (np. do pakowania przesyłek; 10-15 metrów), kolorowy papier, gazety, kolorowe magazyny, kolorowe flamastry, markery, miękkie pastele, klej, nożyczki, tempera (farby wodne), pędzle różnego rozmiaru, kubek z wodą

 

PRZYGOTOWANIE

Zapoznaj się z rozumieniem i przykładami tolerancji i nietolerancji na świecie. Przygotuj potrzebne materiały.

PRZEBIEG

WPROWADZENIE

Życie razem, wzajemne zrozumienie i tolerancja są obecnie niezwykle istotne dla naszego społeczeństwa. Celem warsztatu jest promowanie tolerancji pomiędzy różnymi kulturami, religiami, migrant(k)ami.

 

AKTYWNOŚCI

Etap 1: Rozgrzewka (10 min)

Zaproś uczestników/-czki do zabawy w berka. Wybierz jedną osobę (wolontariusza/-kę), której zadaniem jest złapanie innych osób. Osoba złapana musi stać nieruchomo  w miejscu z obiema rękoma podniesionymi do góry. Można ją ponownie włączyć do gry przybijając 'piątkę' obiema rękoma jednocześnie. Zadaniem pozostałych uczestników/-czek jest nie dać się złapać i uwolnić zatrzymane osoby.

 

Etap 2: Budowanie miasta nietolerancji (60 min)

Poproś uczestników/-ki o namalowanie, naklejenie i ozdobienie, na długim arkuszu papieru, budynków, które ich zdaniem obrazują przejawy nietolerancji w społeczeństwie.

Wyjaśnij, że jest to praca grupowa, a wszystkie powstałe indywidualnie  budynki muszą stworzyć w rezultacie miasto. Zasugeruj, że mogą pracować w parach, mniejszych grupach, ale ważne, żeby były to grupy mieszane ze względu na pochodzenie, wiek, płeć. Jeżeli będzie to konieczne, można dodać na budynkach napisy.

 

Etap 3: Refleksja (30 min)

Zaproś uczestników/-ki do rozmowy na temat zbudowanego miasta, zadając pytania:

- Jakie budynki stworzyliście/łyście? Jakie jest ich znaczenie?

- Jaki rodzaj nietolerancji przedstawiają?

- Jakie jest Twoje osobiste doświadczenie z postawami nietolerancji?

 

Etap 4: Transformacja (30 min)

Poproś uczestników/-ki o dokonanie transformacji miasta nietolerancji w miasto tolerancji poprzez przekształcanie/dodawanie budynków/napisów na nich. Na nowo stworzonych/dodanych budynkach uczestnicy/-czki powinni także napisać hasła/słowa zachęcające do tolerancji różnych kultur.

 

PODSUMOWANIE

Po zakończeniu pracy zaproś uczestników/-czki do koła i rozpocznij podsumowanie (30 min). Możesz zacząć od zadania pytań:

- Jak wygląda Wasze miasto tolerancji?

- Jakie symbole reprezentują tolerancyjne miasto?

- Co jest ważne do życia w mieście tolerancji?

- Jaki może być mój wkład w budowanie miasta tolerancji?

- Czego nauczyłeś/-łaś się podczas warsztatu?

 

MATERIAŁY POMOCNICZE

Rozgrzewka: http://www.ventureteambuilding.co.uk/everybodys/

INSPIRACJE

http://nordplus.sei.lt/

POMYSŁY NA DZIAŁANIE

Warsztat może być wykorzystany podczas lekcji etyki, socjologii (zarówno w szkole, jak i na uniwersytecie). Stanowi on dobry punkt wyjścia do dyskusji i refleksji nad tolerancją i nietolerancją oraz możliwością budowania tolerancyjnych miast przez społeczeństwa.

Warsztat znajduje również zastosowanie w pracy organizacji pozarządowych zajmujących się tematyką migracji i komunikacji międzykulturowej oraz w pracy pracowników/pracowniczek społecznych.

 

ZAŁĄCZNIKI

 

 

Opracowanie: Socialinių - edukacinių iniciatyvų centras Plius

ITE

 

 

 

Social-educational initiative centre PLUS

sei.plius@gmail.com

Make it Better

info@mibworld.org

Ecos do Sur

ong@ecosdosur.org

 

 

 

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsi¬ble for any use which may be made of the information contained therein.

 

© Copyright 2017-18 Wszystkie prawa zastrzeżone.