“Te dni, kiedy miałam wrażenie, że zawieram pakt z diabłem, wchodząc do tego kraju. Podczas kontroli przekazujesz swój paszport, zostajesz ostemplowana, chcesz zarobić trochę pieniędzy, chcesz zacząć od nowa...ale masz zamiar wrócić! Kto chciałby zostać? Zimna, mokra, nieszczęśliwa; okropne jedzenie, okropne gazety - kto by chciał zostać? W miejscu, w którym nigdy nie jesteś mile widziana, tylko tolerowana. Po prostu tolerowana. Jakbyś była zwierzęciem, wytresowanym na domowe.”

 

Zadie Smith, Białe zęby

 

 

 

Projekt "Integration through education" odpowiada na problem wzrastającej w ostatnich  latach liczby imigrantów/-ek i uchodźców/-czyń przybywających do Unii Europejskiej. Wg. danych IOM i UNHCR z grudnia 2016 roku, wynika że liczba uchodźców/-czyń i migrantów/-ek, którzy/-e przybyli/-ły do UE przekroczyła w 2015 roku 1 milion. Z uwagi na brak odpowiednio przygotowanej polityki integracji Unii Europejskiej pomoc osobom migrującym sprowadza się do uregulowania kwestii prawnych ich pobytu i zaspokojenia pierwszych potrzeb socjalnych. Opracowywane są programy relokacji, usprawniane procedury ubiegania się o azyl, przekraczania granic. Jednocześnie w większości państw Unii obywatele i obywatelki demonstrują przeciwko tym decyzjom i sprzeciwiają się przyjmowaniu uchodźców/-czyń.  Społeczeństwo europejskie nie jest przygotowane na zmiany związane z globalizacją. Brakuje informacji na temat imigrantów/-ek i uchodźców/-czyń, ich sytuacji i sytuacji w państwach, z których wyjeżdżają. Nie ma również wystarczającej ilości materiałów edukacyjnych przybliżających ten temat, które w swej pracy mogliby wykorzystać pracownicy/-ce młodzieżowi/-e.

 

Celem projektu jest zbudowanie platformy internetowej z materiałami edukacyjnymi dla osób pracujących z młodzieżą, w tym imigrant(k)ami i uchodźcami/-czyniami z otwartym dostępem do nich, co umożliwi im włączanie tych tematów w prowadzone działania edukacyjne i integracyjne. Tylko w ten sposób możliwa będzie budowa społeczeństwa włączającego imigrantów/-tki i uchodźców/-czynie, a nie ich marginalizowanie.

 

Rezultatem projektu, oprócz bazy scenariuszy zajęć będzie wypracowanie międzynarodowych standardów działań edukacyjnych i integracyjnych prowadzonych dla tej grupy, jak również rozwinięcie kontaktów i sieci współpracy międzynarodowej osób pracujących z młodymi imigrantami/-kami i uchodźcami/-czyniami

 

 

 

.

 

 

 

Social-educational initiative centre PLUS

sei.plius@gmail.com

Make it Better

info@mibworld.org

Ecos do Sur

ong@ecosdosur.org

 

 

 

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsi¬ble for any use which may be made of the information contained therein.

 

© Copyright 2017-18 Wszystkie prawa zastrzeżone.