Konferencja "Siła różnorodności"

 

Ponad 100 nauczycieli/nauczycielek, edukatorów/edukatorek, studentów/studentek wzięło udział w międzynarodowej konferencji „Siła różnorodności”, która odbyła się 21 maja 2018 roku w Gdańsku. Podczas konferencji nauczyciele/-ki i edukatorzy/-ki poznali/-ły konkretne wskazówki, jak prowadzić zajęcia (w tym przedmiotowe takie jak: historia, wychowanie fizyczne, plastyka oraz geografia) w klasach, do których uczęszczają uczniowie i uczennice z doświadczeniem migracyjnym (nie zawsze posługujący się biegle językiem polskim).

 

Podczas sesji plenarnej zaprezentowane zostały dobre praktyki integracji przez sport, sztukę oraz edukację historyczną, a podczas panelu dyskusyjnego zastanawialiśmy się nad wartością różnorodności. Na warsztatach poznaliśmy konkretne metody pracy w wielokulturowej klasie.

Warsztaty pilotażowe

 

 

Osoby pracujące z młodzieżą, uczestniczące w szkoleniu międzynarodowym w Palermo, w oparciu o opracowane scenariusze ITE, przeprowadziły warsztaty w organizacjach i instytucjach, w których pracują. W kwietniu i maju 2018 r. odbyło się 15 warsztatów prowadzonych w Polsce (Słupsk, Gdańsk), Litwie (Vilnius, Jonava), Włoszech (Palermo), Hiszpanii (Cangas), Portugalii (Cuba, Tavira, São Brás de Alportel). W zajęciach uczestniczyła młodzież, w tym osoby z doświadczeniem migracyjnym.

 

Kilka opinii prowadzących o materiałach ITE:

 

"Warsztaty przebiegły gładko. Moim zdaniem, że grupie spodobały się zajęcia. Uczestniczki postanowiły zorganizować więcej warsztatów na podobne tematy i część z nich planują przeprowadzić z migrant(k)ami." (Agnieszka, Polska)

 

"Uważam, że ten scenariusz jest bardzo elastyczny pod względem innowacyjności i daje przestrzeń do dostosowania go do różnych krajów i grup docelowych." (Dovile, Litwa)

 

"Ze względu na swoją prostotę scenariusz znajduje zastosowanie w pracy z każdą grupą: od dzieci po dorosłych, przez grupy wielokulturowe, grupy mieszane itp. Jest łatwy do prowadzenia, a prowadzący/-a może dostosować materiały zgodnie z ich dostępnością." (Mónica, Portugalia)

Międzynarodowe Szkolenie w Palermo

 

Ponadnarodowe szkolenie skierowane do pracowników/-czek młodzieżowych, edukatorów/-ek, nauczycieli/-ek i osób zaangażowanych w promowanie włączenia osób z doświadczeniem migracji, w tym uchodźców/-czyń i osób ubiegających się o azyl odbyły się w Palermo we Włoszech w dniach 19-23 marca 2018 r.

Celem szkolenia było przedstawienie i praktyczne zastosowanie w wielokulturowej grupie zbioru zasobów edukacyjnych opracowanych w ramach projektu.

Odwiedziliśmy również organizacje pracujące z imigrant(k)ami, aby poznać dobre praktyki i zdaliśmy sobie sprawę, że Centrum Przyjaźni Migrantów w Palermo udzieliło wsparcia już ponad 10 000 rodzin. Centrum Santa Chiara organizuje popołudniowe zajęcia dla około 200 dzieci migrantów. Firma Moltivolti została założona przez 14 przyjaciół promując wzajemną współpracę między migrant(k)ami a społeczeństwem przyjmującym.

Wróciliśmy zainspirowani i zmotywowani zarówno wizytami i spotkaniami, jak również całym szkoleniem.

Warsztaty testujące

 

 

Od września do listopada 2017 roku odbyło się 20 warsztatów testujących. Każda organizacja partnerska testowała 4 scenariusze, sprawdzając ich wykorzystanie w różnych państwach i kulturach. Warsztaty odbyły się w szkołach, uniwersytetach, organizacjach pozarządowych, centrach wsparcia imigrantów i imigrantek.

 

 

 

Social-educational initiative centre PLUS

sei.plius@gmail.com

Make it Better

info@mibworld.org

Ecos do Sur

ong@ecosdosur.org

 

 

 

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsi¬ble for any use which may be made of the information contained therein.

 

© Copyright 2017-18 Wszystkie prawa zastrzeżone.